SON YÜZ METRE

Son Yüz Metre

Depremi,Yangını,Seli,Virusu Pandemisi Yasagı Ekonomisi Psikolojisi ile bitirmek üzereyiz 2020 yılını

Yeni bir umut için bahane takvimler,ama yine de hayal umut ihtiyacımız var.Aynı anda tüm dünyada pozitif beklentilerin oluşması bir sinerji yaratır.Aralık son günleri yoğundur envanter sayımları,yeni yıl hazırlıkları projeler planlar.

24 Aralık’ta gece gökyüzünde kuzey yarım kürenin en parlak yıldızı AKYILDIZ((Sirius) Orion kuşağındaki üç çapraz yıldızla (Alnitak-Alnilam ve Mintaka) aynı hizaya gelir.24 Aralık bu sene Ay en öte olduğu noktaya 405009 km uzaklığa ulaşacaktır. Yazı olan bitenlerin kayıt aracıdır.Tarih yazı ile başlar.Tarih tekerrürlerden ibarettir.

Hz İSA M.Ö.6 yılı 24 Aralık Çarşamba gününün gecesinde  Roma işgalindeki Yahudi topraklarında Nasıra’ya bağlı  Beyti Makdis(Mescid-i Aksa)’e birkaç kilometre uzaklıkta ki Beytlehem’de 12 yaşındaki Bakire MERYEM’den doğdu.Dogu’da bir yıldızla müjdelendi.3 Magi Kralı(Pers Mitolojisi Bilge Adamları) bu yıldızı takip edip bebek İsa’yı buldular.Ona altından armağanlar,tütsüler ve MÜR hediye ettiler.Mür ilaç yapımı ve cenaze törenlerinde kullanılan bir reçine türü.Hz İsa’nın doğum günü Kutsal Doguş ya da Milad Yortusu NOEL olarak  Hristiyanlarca kutlanır.3 Magi’nin adları ve geliş tarihleri bazı kaynaklarda farklıdır.Gregoryanlar ve Dogu Kiliseleri 6 Ocak’ta kutlarlar(Jülyen Takvimine göre).Hz İSA 12 yaşında öğretmen oldu 30 yaşında Yahya (John) tarafından vaftiz edildi.Yahuda’nın ihaneti ile Çarmıha gerilen İSA toprağa gömüldükten 3 gün sonra dirildi.”Tanrının oglu,kuzusu”lakapları vardı.

HORUS Mısır’da MÖ 3000 lerde 25 Aralık’ta Bakire İSİS-MERİ’den dogdu.3 kral doğudaki yıldızı izleyerek Horus’u buldu.12 yaşında öğretmen oldu 30 yaşında Anup tarafında vaftiz edildi.Typhon tarafından ihanete uğradı çarmıha gerilerek öldürüldü.3 gün gömülü kaldı ve yeniden dirildi Mısır Güneş Tanrısı olarak bilinir onun da 12 havarisi vardı “Tanrı’nın oglu,Işık,Güzel Çoban,Tanrının Koyunu” lakapları vardı.

Frigyalı ATTİS’de 25 Aralık’ta Bakire Nana’dan dogdu.Çarmıha gerilerek öldü,gömüldü 3 gün sonra dirildi.Hindistan’da KRİSNA Bakire Devaki’den dogdu.Çarmıha gerilerek öldürüldü 3 gün sonra dirildi.Yunan’da DIONISOS 25 Aralık’ta Bakire’den dogdu.Lakabı “Tanrının sevgili oglu”idi.Ölümünden sonra dirildi.Pers’li MITHRA 25 Aralık’ta bir Bakire’den dogdu.Mucizeleri ve 12 Havarisi vardı Lakabı “Gerçek Işık”tı.İbadetleri de Pazar günü idi.Zeistgeist’e göre 2150 yılda bir devinimle süregeliyor bu olaylar.12 Burcun tamamında gerçekleşmesi için gereken süre 25765 yılmış.

Musevilere göre bu yıl 5769 yılına girdik.30 Eylül-1 Ekim 2020 ye denk geldi ROŞ AŞANA (yeni yıl)  Evet yılın son ayını son haftası hareketli geçiyordu tüm dünyada bir de kapitalizmin tuzağı ekonomiyi canlandırma adına “Uzun Cumartesi” “Siyah Cuma” harca harca dönemi.

Yaşamak güzel.Enbiya Suresi 16 ayet “Biz yeri,göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık” Duhan Suresi38.ayet”Biz,gökleri,yerive bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık” yine Hadid,Enam,Tur,Araf,Kıyame,A’la,Fecr,Bakara,Nisa,Nahl surelerinde de dünyanın geçici bir yer olduğu anlatılıyor.

Yazıyı yazmaya başladığımda online dünya nüfusu 7.795.409.401 idi(19.12.2020 saat 20.49) şimdi 20.59 oldu tam 10 dakika ve nüfus 7.795.410.319 olmuş yani 918 bebek daha dogmuş.İnsanlar hızla üremeye devam ediyor.Hayırlısı olsun. Derin konularda dağılmadan ARVASİ ile toparlayalım

İşte Gördük Seni Dünya,Ne Gerçeksin, ne de Rüya,Bir Resim Çizilmiş Suya,Sahte Işık Sahte Boya

Güzel bir yıl olsun gelen yıl hepimiz için.

Ünvan Mehmet Atlı
Ünvan Mehmet Atlı
mehmet.atli@turkulak.com.tr