FİKRİMİN İNCE GÜLÜ !

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ !

Sene 1908 Tepebaşı’ndayız Dersaadet’in alışık olmadığı Açık Hava Konseri veriliyor.Aynı tipte giyinmiş 30-40 kişiden oluşan saz ve ses sanatçıları yarım daire şeklinde dizilmiş heyetin ortasında elinde Def’i alçak gönüllü,uzun boylu,yakışıklı,güzel yüzlü şişmanca bir tip yönetiyor etkinliği.Şimdilerde Tarkan ya da Kenan Dogulu’nun konserlerinin Ülkemizdeki ilk örneği idi.14 Nisan 1912 Galata Köprüsü açılışında ki konserde Müzik tarihine geçti.
“Ceddin Deden Neslin Baban Hep Kahraman Türk Milleti Orduları Pek Çok Zaman Vermişlerdir Dünyaya Şan”Hangi Padişah döneminde bestelenmiştir diye bilgi yarışmasında sorulsa ne yanıt verirdiniz? Yavuz mu Kanuni mi 3.Selim mi ? cevap hiç biri.Mehteranın kapatıldığı 1826 yılından 88 sene sonra 1914 te bestelenmiştir.
6 operet,15 peşrev,21 saz semaisi,5 kar,1 kar’ı Natık,1 methal,10 dini eser,8 oyun havası,17 zeybek,2 longa,30 beste,26 agır semai ve aksak semai,3 sengin semai,36 yürük semai,320 si şarkı olarak kayıtlı ve kayıtsız 2000 e yakın eser veren Muallim İsmail Hakkı Bey ninni,marş dışında Musevi cemaatin İbranice güftelerini verdiği Sinagog ve Havralarda çalınmak üzere dini eserler de bestelemiş Balat Molla Aşki’de İdare-i Hususiye memurlarından Hanende Reşid Efendinin oglu olarak doğdu (1865 Ocak) İsmail Hakkı. Sibyan Mektebi(iklokul) sonrası Mercan’da örücülere çırak olarak verildi.Sesinin güzelliği dikkati çekince işyeri yakınlarında ki Camilerde Ezan okumaya başladı.Burada
ona rastlayan saray müezzini onu saray Mızıka i Hümayun’a aldı.Enderun henüz kapanmamıştı Suyolcu Latif Aga’dan musiki öğrenerek birçok fasıla katıldı.Enderun’da HAMPARSUM notası öğrendi(Hamparsum Limoncuyan 3.Selim isteği ile nota sistemi hazırladı).Muziki Hümayün’de de Batı Müzigi ve Batı Notası öğrendi.Kısa sürede Sersazende oldu.1908 de Musuki i Osmani Toplulugunu daha sonra Musuki-i Osmanlı Mektebini kurdu.Birçok öğrenci yetiştirdi.DARUL ELHAN adı altında açılan ilk belediye konservatuarın da Tertip ve Tasnif Heyeti üyesi oldu.Solfej Muallimi oldu. Ders verirken hem konuştuğunu,hem de mırıldanarak beste yaptığını söylerler.Başka türlü bu kadar kısa
sürede bu kadar eser vermek kolay olmasa gerek.Muallim İsmail Hakkı Bey 30 Aralık 1927 karlı bir İstanbul gününde Tramvayla Bebek’te ki evine giderken kalp krizinden tramvayda öldü.Dogdugu semte yakın Eğrikapı mezarlığına defnedildi.
Türk Sanat Müziginin Klasik dönemi Buhuri Zade Mustafa Efendi (1642-1712) ile başlar.ITRİ diye biliriz genelde.42 Eseri bugüne ulaşan ITRİ’den sonra Ebubekir Aga(1685-1759),Tamburi Mustafa Çavuş(1700-1770),Tab’i Mustafa Efendi(1705-1770),Küçük Mehmet Aga(1730-1800),Hekimbaşı Abdülaziz Efendi(1735-1783),Hacı Sadullah Aga(1735-1800),Basmacı Abdi Efendi(1787-1851) ile devam edip İsmail Dede Efendi’nin öldüğü 1846 ya dek sürer.Bu döneme başka bir zaman değiniriz.Bu gün ki konumuz Muallim İsmail HAKKI.
İsmail Hakkı’nın Türkçesi de oldukça güzel ve değişik isimlerde eserleri bulunuyor.
AcemAşiran “Bugün kazan,bugün öğren,Bugün Sev” AcemBuselik “Gün Battı,Gece Oldu,Yine Seslar Azaldı” Ama en güzeli ve popüler olanı “Fikrimin İnce Gülü Kalbimi Şen Bülbülü” Yakmış Ah Onu…
Sevgiyle Kalın

Ünvan Mehmet Atlı
Ünvan Mehmet Atlı
mehmet.atli@turkulak.com.tr